Hirdetmény

Tájékoztatom Törökszentmiklós Város lakosságát, a civil-, érdekképviseleti- és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, mint partnereket, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepciórólTájékoztatom Törökszentmiklós Város lakosságát, a civil-, érdekképviseleti- és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, mint partnereket, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet [továbbiakban: Tr.], valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készített.

 

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Törökszentmiklós város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 23/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete és a Tr. alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörben:

 

1.    Településképi arculati kézikönyv bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

 

2.    Településképi rendelettervezet bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

 

2018. január 10. szerda 1700 óra

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. sz.

I. emeleti Díszterem /226. számú terem/

 

Az elkészült településképi arculati kézikönyv és rendelet Törökszentmiklós Város honlapján és a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben 2018. január 2. napjától megtekinthető, melyre vonatkozó véleményüket 2018. január 18-ig írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják.

 

A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondhatják.

 

Törökszentmiklós, 2017. december 22.

                                                                                                 Markót Imre

                                                                                                    polgármesterKapcsolódó dokumentumok:

Településképi Arculati Kézikönyv

Rendelet-tervezet