A VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú támogatásból megvalósuló - Barta 01952 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben - tárgyú közbeszerzési eljárás