A VP6-7.2.1 kódszámú támogatásból megvalósuló - Mezőgazdasági utak fejlesztése Törökszentmiklóson - tárgyú közbeszerzési eljárás