Testületi ülések

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Az Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet járó beteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtásáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó téli és nyári nyitvatartási rendjéről

 • 3. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 • 5. napirend
 • Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 6. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratainak módosításáról

  8. napirend A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének átszervezésével kapcsolatos bérleti szerződések megkötése

 • 9. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2019. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  11. napirend Belterületbe vonás kezdeményezése

 • 12. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 15.napirend
 • A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elkészítéséről

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Járási Hivatal tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

 • 3. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017-2019. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • Társulást Megszüntető Megállapodás elfogadásáról

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása

 • 7. napirend
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzat módosításáról

  8. napirend Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

  Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének bérbeadása Tiszafia Hagyományőrző Egyesület részére

 • 10. napirend
 • A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek - Törökszentmiklós 3396/6 hrsz-ú temető részterületeinek- módosítási céljáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.25.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.26.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.27.)
 • 1.napirend KÖZMEGHALLGATÁS

  KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és újraalkotásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről

  5. napirend Áramvételezés biztosítása a volt Vegytek telephelyen (Dózsa György utca 17) (napirendről levételre került)

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

  8. napirend Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 9. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról (A, B)

 • 10. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2016. évi elszámolásáról és 2017. évi felülvizsgálatáról

 • 11. napirend
 • Felhatalmazás a Víztoronyra korábban betelepült szolgáltatókkal bérleti szerződés aláírására

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipari u. 2. szám alatti 2 és 3 sz. műhely, bérlő váltása, bérlő kijelöléssel, valamint az 1 számú irodahelyiség bérbeadása

 • 13. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 112. szám alatti 5. üzlethelyiség (Fogászati labor) szerződés hosszabbítása

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  15. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 16. napirend
 • A Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 17. napirend
 • A Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub edzőterem felújítási munkálatokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

  Meghívó

 • Videó - 2. rész
 • Videó - 1. rész
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó

  Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó

  Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó

  1. napirend

  A Belügyminisztérium által meghirdetett 2017. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

  2. napirend

  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

  3. napirend

  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

  4. napirend

  A helyi iparűzési adóról szóló 24/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

  5. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

  6. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat Alapító okiratainak módosításáról

  7. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 4 szám alatti parkoló és Hunyadi u. 4/a szám alatti ingatlan bérbeadásáról

  8. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 26 szám alatti helyiség bérbeadásáról

  9. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 56/B szám alatt lévő felépítmény bontásáról

  10. napirend

  A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem anyakönyvi esemény díjairól szóló 9/2011. (II.26) önkormányzati rendelet módosítása

  11. napirend

  tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

  12. napirend

  Szintbeli vasúti átjárók üzemeltetési határai

  13. napirend

  Simon Zoltán helyi lakos felajánlása óra állításra

  14. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve

  15. napirend

  Előterjesztés Törvényességi felhívás kapcsán

  16. napirend

  Települési szilárd hulladékszállítás közszolgáltatás közbeszerzési eljárás megindításáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  17. napirend

  Előterjesztés a Szalay Bau Kft-vel kötött szerződések kötelezettségeinek átruházási kérelmeinek elbírálásáról

  18. napirend

  Előterjesztés az iparvágány üzemeltetéséről

  19. napirend

  Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  20. napirend

  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  21. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák téli szünet idejére történő működtetésének szünetelése

  22. napirend

  Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  23. napirend

  Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 108/2005. (VI.23.) Kt. határozat módosításáról  /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  24. napirend

  Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről szóló többször módosított (21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  25. napirend

  Törökszentmiklós Város az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2000. (X. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  26. napirend

  Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  27. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

  2. napirend

  A közoktatási intézmények működtetésének átadása

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 5. napirend
 • 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2015. december – 2016. november közötti időszakra

 • 7. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • 8. napirend
 • Az Állami Számvevőszék a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló jelentése

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020.

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatával kapcsolatos törvényességi felhívása

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Város részterületeire vonatkozó településrendezési terv módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról 

 • 12. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 13. napirend
 • Megyei Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programhoz történő tulajdonosi nyilatkozat adásáról

 • Testületi meghívó
 • Videó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó
 • Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó
 • 1. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről

 • 3. napirend
 • ATörökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. – 2017. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint a síkosság mentesítési szolgáltatási szerződésről 

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 5. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 6. napirend
 • „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” projekt esetében a 7175/5 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó 7175/10, 7175/10, 7175/11 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése

 • 7. napirend
 • Tanuszoda megvalósítása során az érintett ingatlannal szomszédos telkek használatáról

 • 8. napirend
 • A „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodás módosításáról

  9. napirend

  A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződések módosításáról

  10. napirend

  Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

  11. napirend

  A Claas Hungária Kft. bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

  12. napirend

  Előterjesztés a TDA Kft.-vel kötött Bérleti Szerződés módosításáról (később kerül kiküldésre)

 • 13. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéje "Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzatának" elfogadásáról

 • Testületi meghívó
 • Videó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó
 • Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó
 • 1. napirend KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • A GZR-T-Ö-2016 azonosító számú "Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" tárgyú pályázat benyújtásáról

  3. napirend

  Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről és Szakmai Programjának felülvizsgálatáról

 • 4. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötöt közművelődési megállapodás 2015. évi elszámolásáról és 2016. évi felülvizsgálatáról

  5. napirend

  A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 3. számú módosításáról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 7. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról

 • 8. napirend
 • A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról (A,B)

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 73. szám alatti 4. lakás bérbeadásáról

 • 11. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 112. szám alatti helyiség bérbeadásáról

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 27. szám 2. lakás, 5200 Törökszentmiklós, Pánthy út 32. szám 1. lakás, 5200 Törökszentmiklós, Szent L. út 93/A szám alatti lakások értékesítéséről

 • 13. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Kutas B. u. 2. szám alatti helyiség bérbeadásáról

 • 14. napirend
 • A Választási Bizottságok összetételéről

 • 15. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. (előző nevén: Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.) követelésének beszámítása

  16. napirend

  17. napirend

  18. napirend

  Előterjesztés az "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósításáról, pályázat benyújtásáról

 • 19. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • Meghívó
 • Videó
 • 1. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • A 2016/2017. nevelési évre megállapított óvodai csoportok maximális létszám átlépésének engedélyezése Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézményben

 • 3. napirend
 • Törvényességi felhívás a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

 • 4. napirend
 • Előterjesztés választási bizottságok összetételéről

 • 5. napirend
 • Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázat elbírálásáról

 • 6. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • Meghívó
 • Videó
 • Bizottsági meghívók
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Beszámoló a 2016. I. félévben befolyt adó összegéről valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

 • 5. napirend
 • Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős - Egézsség Sportpark Programban való részvételről

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós, 2119/12, 2119/17 és 2119/9 helyrajzi számú beépítetlen telkek megvételéről

 • 7. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • 2. napirend
 • A TOP-5.2.1-15 kódszámú "A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című projekt benyújtásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásáról, előkészítő tevékenységéről

 • 5. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós - Surjány Kőrisfa u. 10 szám alatti ingatlan megvételéről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számáról Törökszentmiklósi VÁrosi Óvodai Intézményben

 • 2. napirend
 • Beszámoló az önkormányzati beruházások időszakos helyzetéről

 • 3. napirend
 • Előterjesztés "Tiszta udvar, rendes ház 2016. év" nyertes pályázói

 • 4. napirend
 • Előterjesztés pályázat igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés a 213/2015. (VIII.28.) Kt. számú határozat kiegészítése

 • 6. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Táncics M. út 4. szám alatti 11.12 számú üzlethelység bérleti szerződés hosszabbítása

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Tácsics M. u. 4. 24. helyiség bérlőjének Mediaworks Regionális Kiadó Kft. szerződés módosításáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről

 • 10. napirend
 • Törvényességi javaslat a méltatlansági ügyekben való döntéshozatal tekintetében

 • Meghívó
 • Bizottsági meghívók

 • 1. napirend
 • Előterjesztés a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping területén a TOP-3.2.2-15 pályázat felhívás keretében

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési hely közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01) számú rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú pályázat benyújtásának hozzájárulásáról a Törökszentmiklósi Református Egyházközség részére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 122. sz. ingatlan részleges bontásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

  2. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Bölcsődéje felvételi rendjéről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

  4. napirend

  Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 8 szám alatti Lukács Mozgó bérbeadásáról

  5. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

  6. napirend

  Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

  7. napirend

  Tájékoztató a Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. gazdálkodásáról

  8. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Széchenyi út 112. szám 3. lépcsőház 3. emelet 10. ajtó alatti lakás nyílászáró cseréjének bérbeszámításáról

  10. napirend

  Előterjesztés településrendezési eszközök- több részterületet érintő városfejlesztési célok megvalósítása- módosításáról

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a helyi közlekedési közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról, szükség szerinti pályázat kiírásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által 2015. évben lefolytatott közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

  14. napirend

  Előterjesztés kézilabda munkacsarnok építési helyszín kijelöléséről

  15. napirend

  Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról (VP-6-7.4.1.1-16)

 • 16. napirend
 • Tájékoztató a Törökszentmiklósi Térségi Víz- Csatornamű Kft. (jelenlegi neve: Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.) sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt ismeretlen elkövető ellen folytatott büntetőeljárás lefolytatásáról

 • 17. napirend
 • Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  18. napirend

  Előterjesztés Táncsics M. út 4. szám alatti ingatlan bérlő kijelöléséről

 • 19. napirend
 • Előterjesztés a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakításáról, regisztációjáról

 • 20. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 2/a szám alatti üzlethelység bérbeadásáról szóló határozat módosításáról

 • 21. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, 9103/21 helyrajzi számú "kivetett telephely" megnevezésű ingatlan adásvételéről történő elállásról

 • Meghívó
 • Együttes Bizottsági meghívó
 • 1. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának és költségtérítésének megálapításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő, a támogatott műfüves pálya megvalósítására, karbantartására irányuló együttműködési megállapodásról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés az Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet radiológiai vizsgálatának további működéséhez szükséges fejlesztés önkormányzati támogatásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről

  2. napirend

  Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség szolnoki Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről

  3. napirend

  Tájékoztató a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről

 • 4. napirend
 • Tájékoztató a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről

  5. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának és eredmény kimutatásának jóváhagyására

  6. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

  7. napirend

  Beszámoló a 2015. évi könyvvizsgálói tevékenységről

  8. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Együttműködési megállapodásról

  10. napirend

  A Törökszentmiklósi Logisztikai Kft 2016.évi Egyesülési záró beszámolójának jóváhagyásáról

  11. napirend

  A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2015.évi Egyszerűsített Éves beszámolójának jóváhagyásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés az idegenforgalmi adó, mint helyi adó bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklós város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló 9/2002.(VI.28.) számú rendelet módosításáról

 • 14. napirend
 • Beszámoló a közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről

 • 15. napirend
 • Beszámoló a mezei őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről

  16. napirend

  Előterjesztés a 3. számú gyermekorvosi körzet finanszírozásának önkormányzati kiegészítéséről

  17. napirend

  Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

  18. napirend

  Előterjesztés a „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 • 19. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Toldi utca 8. szám alatti lakás bérlő kijelöléséről

  20. napirend

  Előterjesztés a Városi Strandfürdő gyógyhellyé minősítéséről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi „Cserhaj” Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai Programjának elfogadásáról

  2. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2016.évi üzleti tervének jóváhagyásáról

  3. napirend

  Tájékoztató a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2016. évi díjairól  

  5. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a 2016/2017. gondozási évben a bölcsődékben fizetendő intézményi térítési díjról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Bölcsődéje „Szervezeti és Működési Szabályzatának” elfogadásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Széchenyi út 112. szám 3. lépcsőház 3. emelet 10. ajtó alatti lakás nyílászáró cseréjének bérbeszámításáról

 • 10. napirend
 • Előterjesztés „Tiszta udvar, rendes ház … év” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 37/2015. (XII.18.) számú rendelet módosításáról

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2016. évi programjainak pályázati támogatásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés nyári táborok, erdei iskolák, nyári sporttáborok 2016. évi támogatásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

  14. napirend

  Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló 9/2002.(VI.28.) számú rendelet módosításáról

  16. napirend

  Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (A közszolgáltatási szerződés szolgáltatóval való leegyeztetése miatt később kerül feltöltésre)

  17. napirend

  Előterjesztés az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, igazgatói pályázatának elbírálásáról

 • 18. napirend
 • Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  19. napirend

  Előterjesztés 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

 • 20. napirend
 • Előterjesztés „Törökszentmiklós város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” című projekt megvalósításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő strand téli nyitvatartási idejének módosításáról

  2. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 6. sz. módosításáról

  3. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására