Testületi ülések

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2018. évi  mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 3. napirend
 • A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város  településszerkezeti tervének (2019/1 sz.) módosításáról 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2005. (VI.24.) sz. Önkormányzati rendelet (2019/1 sz.) módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Beszámoló a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  2018. évi tevékenységéről

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéje alapító okiratának módosítása

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

 • 6. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról

 • 7. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzata

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 9. napirend
 • A Rádió Horizont Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

  10. napirend A Törökszentmiklósi Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról (később kerül feltöltésre)

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

 • 12. napirend
 • A közterület használatáról szóló rendelet megalkotásáról és a közterület használatáról szóló 23/2013. (XII.20) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 14. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

 • 15. napirend
 • 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

 • 16. napirend
 • CIB Bankkal kötött számlavezetési szerződés módosítása

 • 17. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 1. szám alatti helyiség bérbeadása a FER-VAS Kft. részére

 • 18. napirend
 • 5212 Törökszentmiklós-Surjány, Kőrisfa u.10.2.ajtó alatti ingatlan bérbeadása

 • 19. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatt található lakás bérbeadása

 • 20. napirend
 • Törökszentmiklós Petőfi S. u. – 46 sz. főút – 100 sz. közforgalmú vasút  - Klapka Gy.  u. által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

 • 21. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények  elfogadásáról és  lezárásáról

 • 22. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

 • 23. napirend
 • Az Ipari Parkban található 9103/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szerződés vételi jog alapításáról

 • 24. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

 • 25. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 26. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról

 • 27. napirend
 • Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 28. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A gyermekétkeztetés térítési díjairól Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében szóló 1/2015. (II.04.) számú rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 • 3. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és az azonos tárgyú 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • 4. napirend
 • Hulladékgazdálkodási intézkedési terv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 5. napirend
 • A Polgármester 2019. évi szabadságolási tervéről

 • 6. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 2/a. szám alatti helyiség térítésmentes biztosítása a Törökszentmiklós Városi Polgárőr Egyesület részére

 • 7. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleti helyiség bérbeadása Dr. Szűcs Sándor ügyvédi iroda részére

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleti helyiség bérbeadása a Népfőiskola részére

 • 9. napirend
 • A Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról

 • 10. napirend
 • Költésgvetést alátámasztó előterjesztés Törökszentmiklós, Szakállas zártkertek vízellátása

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Az Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet járó beteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtásáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó téli és nyári nyitvatartási rendjéről

 • 3. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 • 5. napirend
 • Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 6. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratainak módosításáról

  8. napirend A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének átszervezésével kapcsolatos bérleti szerződések megkötése

 • 9. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2019. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  11. napirend Belterületbe vonás kezdeményezése

 • 12. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 15.napirend
 • A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elkészítéséről

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Járási Hivatal tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

 • 3. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017-2019. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • Társulást Megszüntető Megállapodás elfogadásáról

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása

 • 7. napirend
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzat módosításáról

  8. napirend Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

  Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének bérbeadása Tiszafia Hagyományőrző Egyesület részére

 • 10. napirend
 • A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek - Törökszentmiklós 3396/6 hrsz-ú temető részterületeinek- módosítási céljáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.25.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.26.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.27.)
 • 1.napirend KÖZMEGHALLGATÁS

  KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és újraalkotásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről

  5. napirend Áramvételezés biztosítása a volt Vegytek telephelyen (Dózsa György utca 17) (napirendről levételre került)

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

  8. napirend Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 9. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról (A, B)

 • 10. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2016. évi elszámolásáról és 2017. évi felülvizsgálatáról

 • 11. napirend
 • Felhatalmazás a Víztoronyra korábban betelepült szolgáltatókkal bérleti szerződés aláírására

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipari u. 2. szám alatti 2 és 3 sz. műhely, bérlő váltása, bérlő kijelöléssel, valamint az 1 számú irodahelyiség bérbeadása

 • 13. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 112. szám alatti 5. üzlethelyiség (Fogászati labor) szerződés hosszabbítása

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  15. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 16. napirend
 • A Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 17. napirend
 • A Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub edzőterem felújítási munkálatokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

  Meghívó

 • Videó - 2. rész
 • Videó - 1. rész
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó

  Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó

  Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó

  1. napirend

  A Belügyminisztérium által meghirdetett 2017. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

  2. napirend

  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

  3. napirend

  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

  4. napirend

  A helyi iparűzési adóról szóló 24/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

  5. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

  6. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat Alapító okiratainak módosításáról

  7. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 4 szám alatti parkoló és Hunyadi u. 4/a szám alatti ingatlan bérbeadásáról

  8. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 26 szám alatti helyiség bérbeadásáról

  9. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 56/B szám alatt lévő felépítmény bontásáról

  10. napirend

  A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem anyakönyvi esemény díjairól szóló 9/2011. (II.26) önkormányzati rendelet módosítása

  11. napirend

  tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

  12. napirend

  Szintbeli vasúti átjárók üzemeltetési határai

  13. napirend

  Simon Zoltán helyi lakos felajánlása óra állításra

  14. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve

  15. napirend

  Előterjesztés Törvényességi felhívás kapcsán

  16. napirend

  Települési szilárd hulladékszállítás közszolgáltatás közbeszerzési eljárás megindításáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  17. napirend

  Előterjesztés a Szalay Bau Kft-vel kötött szerződések kötelezettségeinek átruházási kérelmeinek elbírálásáról

  18. napirend

  Előterjesztés az iparvágány üzemeltetéséről

  19. napirend

  Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  20. napirend

  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  21. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák téli szünet idejére történő működtetésének szünetelése

  22. napirend

  Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  23. napirend

  Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 108/2005. (VI.23.) Kt. határozat módosításáról  /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  24. napirend

  Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről szóló többször módosított (21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  25. napirend

  Törökszentmiklós Város az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2000. (X. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  26. napirend

  Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  27. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

  2. napirend

  A közoktatási intézmények működtetésének átadása

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 5. napirend
 • 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2015. december – 2016. november közötti időszakra

 • 7. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • 8. napirend
 • Az Állami Számvevőszék a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló jelentése

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020.

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatával kapcsolatos törvényességi felhívása

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Város részterületeire vonatkozó településrendezési terv módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról 

 • 12. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 13. napirend
 • Megyei Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programhoz történő tulajdonosi nyilatkozat adásáról

 • Testületi meghívó
 • Videó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó
 • Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó
 • 1. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről

 • 3. napirend
 • ATörökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. – 2017. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint a síkosság mentesítési szolgáltatási szerződésről 

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 5. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 6. napirend
 • „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” projekt esetében a 7175/5 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó 7175/10, 7175/10, 7175/11 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése

 • 7. napirend
 • Tanuszoda megvalósítása során az érintett ingatlannal szomszédos telkek használatáról

 • 8. napirend
 • A „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodás módosításáról