Testületi ülések

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2019. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéje és a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat alapító okiratának módosítása

 • 4. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi beszámolója Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi könyvtári beszámolója

 • 5. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi munkaterve Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi könyvtári munkaterve Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi szolgáltatási terve

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek megállapítása 2020-2023. évekre

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 8. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2017. (II.24.) rendelet módosításáról (2. sz. melléklet módosítása)

 • 10. napirend
 • Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2019. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a 2020. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

 • 12. napirend
 • 2019. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2020. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások kiírásáról

 • 13. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2019. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2020. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

 • 14. napirend
 • 2019. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2020. évi nyári sporttábori támogatások kiírásáról

 • 15. napirend
 • Törvényességi felhívás megtárgyalása

 • 16. napirend
 • Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából emlékmű állításáról

  17. napirend Előterjesztés a 2021 - 2027 Európai Uniós fejlesztési ciklus település fejlesztési elképzeléseiről (később kerül feltöltésre)

 • 18. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotása, véleményezése

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi – „A” – „B” - pályázati fordulójának elbírálásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Alpolgármester megválasztása

 • 2. napirend
 • Alpolgármester eskütétele (szóbeli előterjesztés)

 • 3. napirend
 • A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságának megválasztásáról

 • 5. napirend
 • a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai megválasztásáról,  eskütételéről

 • 6. napirend
 • A bölcsőde téli zárva tartásáról

 • 7. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019-2020. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 8. napirend
 • 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

 • 9. napirend
 • 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 10. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

 • 13. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2018. december – 2019. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 14. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 15. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Szivárvány u. 2. szám alatti 115,9 m2 alapterületű közösségi helyiség térítésmentes biztosítása a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére

 • 16. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének használatba adása Tímár István részére

 • 17. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 11. szám alatti helyiség bérbeadása Elek Mihály e.v. részére bérlő kijelöléssel

 • 18. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. utca 26. szám   alatt található 5-6.számú 46 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlő váltása, közvetlen bérlő kijelöléssel

 • 19. napirend
 • Fejlesztési célú hitel keretszerződés módosítása

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • Polgármester eskütétele  (szóbeli előterjesztés)

 • 2. napirend
 • Települési képviselők eskütétele (szóbeli előterjesztés)

  3. napirend Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2017. (II.23.) Ör. módosításáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés Markót Imre polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 • 5. napirend
 • Alpolgármester megválasztása

 • 6. napirend
 • Alpolgármester eskütétele (szóbeli előterjesztés)

 • 7. napirend
 • Az Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról

 • 9. napirend
 • Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Az Egri Főegyházmegye Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 2. napirend
 • A közterület használatáról szóló 12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • CLAAS Hungária Kft. ipari parkban található bérleményt érintő beruházáshoz kapcsolódó bérbeszámítás és bérleti szerződés módosítás

 • 4. napirend
 • Előterjesztés Európai Uniós projekt megvalósításáról

  5. napirend Törökszentmiklós Város 108/2005. (VI.23.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének (2019/2) módosításáról

  6. napirend Törökszentmiklós Város helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervéről szóló 21/2005- (VII.1.) önkormányzati rendeletének (2019/2) módosításáról

  7. napirend Törökszentmiklós Város településképének védelméről szóló 2/2018. (I.22.) Ök-i rendelet mód.- 2 épület helyi védetté nyilvánítás

  8. napirend Törökszentmiklós város településképének védelméről szóló 2/2018. (I.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Óvodai Intézmény 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

  3. napirend A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó éves munkatervének elfogadásáról

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója

 • 6. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2018. évi elszámolásáról és 2019. évi felülvizsgálatáról

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Helyi Termék létrehozásához kapcsolódó feltételrendszer és arculat jóváhagyásáról

 • 8. napirend
 • A Piac üzemeltetési szabályzat módosításáról

 • 9. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 13. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

 • 14. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról ( A, B )

 • 15. napirend
 • Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról

 • 16. napirend
 • Törökszentmiklós, Kutas B. u. 2. szám alatti 69 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása

 • 17. napirend
 • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítása

 • 18. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, 9103/22 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlatról

 • 19. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata Gördülő fejlesztési terve, a vízi-közmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 20. napirend
 • CLAAS Hungária Kft. ipari parkban található bérleményt érintő beruházáshoz hozzájárulás

  21. napirend Törökszentmiklós 1128/2, valamint 1129 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése

 • 22. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – a város déli belterület határán a Tenyői út keleti oldalán lévő gazdasági területek – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról 

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – a város déli belterület határán a Tenyői út keleti oldalán lévő gazdasági területek – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról 

 • 4. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, 8022 hrsz-ú Szakállas telep 32. sz. alatti ingatlan térítésmentes biztosítása az „Élhetőbb Szakállasért” Egyesület részére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklósi Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról

 • 7. napirend
 • A "Szakállasi ingatlanok közút céljára történő kisajátításról" szóló előterjesztés és jegyzőkönyv nyilvánossá tételéről

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2018. évi  mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 3. napirend
 • A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város  településszerkezeti tervének (2019/1 sz.) módosításáról 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2005. (VI.24.) sz. Önkormányzati rendelet (2019/1 sz.) módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A gyermekétkeztetés térítési díjairól Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében szóló 1/2015. (II.04.) számú rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 • 3. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és az azonos tárgyú 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • 4. napirend
 • Hulladékgazdálkodási intézkedési terv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 5. napirend
 • A Polgármester 2019. évi szabadságolási tervéről

 • 6. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 2/a. szám alatti helyiség térítésmentes biztosítása a Törökszentmiklós Városi Polgárőr Egyesület részére

 • 7. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleti helyiség bérbeadása Dr. Szűcs Sándor ügyvédi iroda részére

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleti helyiség bérbeadása a Népfőiskola részére

 • 9. napirend
 • A Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról

 • 10. napirend
 • Költésgvetést alátámasztó előterjesztés Törökszentmiklós, Szakállas zártkertek vízellátása

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Az Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet járó beteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtásáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó téli és nyári nyitvatartási rendjéről

 • 3. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 • 5. napirend
 • Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 6. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratainak módosításáról

  8. napirend A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének átszervezésével kapcsolatos bérleti szerződések megkötése

 • 9. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2019. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  11. napirend Belterületbe vonás kezdeményezése

 • 12. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 15.napirend
 • A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elkészítéséről

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Járási Hivatal tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

 • 3. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017-2019. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • Társulást Megszüntető Megállapodás elfogadásáról

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása

 • 7. napirend
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzat módosításáról

  8. napirend Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

  Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének bérbeadása Tiszafia Hagyományőrző Egyesület részére

 • 10. napirend
 • A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek - Törökszentmiklós 3396/6 hrsz-ú temető részterületeinek- módosítási céljáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.25.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.26.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.27.)
 • 1.napirend KÖZMEGHALLGATÁS

  KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és újraalkotásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről

  5. napirend Áramvételezés biztosítása a volt Vegytek telephelyen (Dózsa György utca 17) (napirendről levételre került)

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

  8. napirend Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 9. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról (A, B)

 • 10. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2016. évi elszámolásáról és 2017. évi felülvizsgálatáról

 • 11. napirend
 • Felhatalmazás a Víztoronyra korábban betelepült szolgáltatókkal bérleti szerződés aláírására

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipari u. 2. szám alatti 2 és 3 sz. műhely, bérlő váltása, bérlő kijelöléssel, valamint az 1 számú irodahelyiség bérbeadása

 • 13. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 112. szám alatti 5. üzlethelyiség (Fogászati labor) szerződés hosszabbítása

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  15. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 16. napirend
 • A Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 17. napirend
 • A Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub edzőterem felújítási munkálatokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról