TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Testületi ülések

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.24.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.25.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.26.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

  • 2. napirend
  • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 3. napirend
  • A közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló rendelet

  • 4. napirend
  • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2004. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításának megvitatásáról

  • 5. napirend
  • Előterjesztés „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Törökszentmiklós” című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv módosításáról

  • 6. napirend
  • Beszámoló a 2017. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

  • 7. napirend
  • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozóan

  • 8. napirend
  • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2017 - 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

  • 9. napirend
  • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 10. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére felajánlott ingatlanról

  • 11. napirend
  • Helyi televízió szolgáltatási szerződés módosításról

  • 12. napirend
  • Előterjesztés a 137/2017. (V.25.) K.t. számú TOP-5.2.1-15 kódszámú "A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtott projekt megvalósításáról szóló határozat módosításáról

  • 13. napirend
  • a Törökszentmiklósi Football Club támogatási kérelméről

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.02.20.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.02.21.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.02.22.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

  • 2. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  • 3. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  • 4. napirend
  • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról – intézményi térítési díj megállapítása Törökszentmiklós Város Bölcsődéjében

  • 5. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő óvodai jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

  • 6. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotásáról

  • 7. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

  • 8. napirend
  • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2016. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2017. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

  • 9. napirend
  • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a 2017. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

  • 10. napirend
  • Előterjesztés 2016. évi nyári tábori, erdei iskolai és sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2017. évi nyári tábori, erdei iskolai és sporttábori támogatások kiírásáról

  • 11. napirend
  • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó Etikai Szabályzatról

  • 12. napirend
  • Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ könyvtárhasználati szabályzatáról

  • 13. napirend
  • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  • 14. napirend
  • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

  • 15. napirend
  • Előterjesztés „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Törökszentmiklós” című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv módosításáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.01.24.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.01.25.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság együttes ülés jegyzőkönyve (2017.01.25.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.01.25.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

  • 2. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évre vonatkozó nyári nyitvatartási rendjéről

  • 3. napirend
  • A gyermekétkeztetés térítési díjairól Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében szóló 1/2015. (II.04.) számú rendelet módosításáról

  • 4. napirend
  • Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

  • 5. napirend
  • A települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 6. napirend
  • Törökszentmiklós Város Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 16/1998. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 7. napirend
  • Előterjesztés a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédelmi Alapítvány részére történő ingatlan felajánlásról

  • 8. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

  • 9. napirend
  • A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervéről

  • 10. napirend
  • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti üzlethelység bérleti szerződésének meghosszabbítása

  • 11. napirend
  • Bio-hulladék kezelő telep létesítésének feltételeiről, beruházási, üzemeltetési költségeiről

  • 12. napirend
  • Helyi rádió-műsor feladat ellátásáról szóló szerződés módosításáról

  • 13. napirend
  • Előterjesztés Rádió Horizont Kft. ügyvezetői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

  • 14. napirend
  • Előterjesztés Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

  • 15. napirend
  • A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  • 16. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó egyes döntésekről

  • 17. napirend
  • Törökszentmiklós Város közvilágítás-korszerűsítésének megvalósításáról

  • 18. napirend
  • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

  • 19. napirend
  • "Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárútszakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán " projekt esetében 7175/7 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése

  • 20. napirend
  • Előterjesztés Helyi Foglalkoztatási együttműködések projektmenedzsment feladatairól

  • 21. napirend
  • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 105/2005. (VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról

  • 22. napirend
  • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása