TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Testületi ülések

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2018. évi  mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 3. napirend
 • A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város  településszerkezeti tervének (2019/1 sz.) módosításáról 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2005. (VI.24.) sz. Önkormányzati rendelet (2019/1 sz.) módosításáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.24.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.25.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.26.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

  • 2. napirend
  • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 3. napirend
  • A közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló rendelet

  • 4. napirend
  • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2004. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításának megvitatásáról

  • 5. napirend
  • Előterjesztés „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Törökszentmiklós” című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv módosításáról

  • 6. napirend
  • Beszámoló a 2017. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

  • 7. napirend
  • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozóan

  • 8. napirend
  • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2017 - 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

  • 9. napirend
  • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 10. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére felajánlott ingatlanról

  • 11. napirend
  • Helyi televízió szolgáltatási szerződés módosításról

  • 12. napirend
  • Előterjesztés a 137/2017. (V.25.) K.t. számú TOP-5.2.1-15 kódszámú "A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtott projekt megvalósításáról szóló határozat módosításáról

  • 13. napirend
  • a Törökszentmiklósi Football Club támogatási kérelméről