TÖRÖKSZENTMIKLÓS

menü
06 56 590-420

Testületi ülések

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  A 9103/13. hrsz-ú Ipari Csarnokon a „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett beruházás beszámítása

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézményben a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről és létszám-előirányzatának módosításáról

 • 3. napirend
 • A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása

 • 4. napirend
 • Pályázati igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 2016-2020

 • 7. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 4. szám alatti üzlethelységek szerződés hosszabbításáról

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118. szám alatti 2. számú üzlethelység bérlő váltása, bérlő kijelöléssel

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipar út 2. szám alatti Inkubátorház 2. és 3. műhely bérleti szerződés hosszabbításáról

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 122. szám alatti beépítetlen terület bérbeadása

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2017. évi díjtáblázat módosításáról 

 • 12. napirend
 • Orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére kötött szerződés módosításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós ipari parki ingatlanok hasznosításáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a támogatásban részesült Európai Uniós projektek megvalósításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről

  3. napirend

  A Törökszentmiklósi Városi Óvodai intézmény alapító okiratának módosítása

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2016.évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2016. évi mérleg beszámolójának elfogadásáról

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 8. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

 • 9. napirend
 • A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetés szabályzata

 • 11. napirend
 • Hozzájárulás víztorony tetejére történő betelepüléshez

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. u. 118. szám alatti üzlethelység bérbeadása

  13. napirend

  Előterjesztés a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázat megvalósításáról

 • 14. napirend
 • A „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi szerződés módosításáról

 • 15. napirend
 • Törökszentmiklós ipari parki ingatlanok hasznosításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére kötött szerződés módosításáról

 • 2. napirend
 • Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

 • 3. napirend
 • A Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázat benyújtásához előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadásához

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a 101/2017. (IV.27.) Kt. számú határozat módosításáról

 • 5. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2004. (VI.25.) rendelet módosításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatalának tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről

 • 3. napirend
 • Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsokság tevékenységéről

 • 4. napirend
 • Tájékoztató a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

  6. napirend

  A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán nyújtott díjkedvezménnyel kapcsolatos kérelme

 • 7. napirend
 • Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 • 8. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról

 • 9. napirend
 • A Rádió Horizont Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Gazdaságfejlesztő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról és eredmény kimutatásáról

 • 11. napirend
 • Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése

 • 12. napirend
 • Beszámoló a közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről

 • 13. napirend
 • Beszámoló a mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről

  14. napirend

  Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról

 • 15. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

 • 16. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által 2016. évben lefolytatott közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezés elfogadásáról

  17. napirend

  Előterjesztés a „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról

  18. napirend

  Előterjesztés benyújtandó pályázatokról

  19. napirend

  Beszámoló a szervezeti struktúra átalakításáról

 • 20. napirend
 • Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 21. napirend
 • Az Önkormányzat részére szociális tűzifa igényléséről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Trianon emlékmű emelése a Herman Ottó út és Táncsics Mihály út kereszteződésében

 • 2. napirend
 • Pályázat igény benyújtásának jóváhagyása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére

 • 3. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 122. sz. alatti ingatlanon lévő garázsok bontásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása

 • 2. napirend
 • Az orvosi ügyeleti szerződés módosítása

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratának módosításáról

 • 4. napirend
 • A Rádió Horizont Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 6. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2017. évi díjairól 

 • 8. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 9. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 10. napirend
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról

 • 11. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. u. 118. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása

 • 12. napirend
 • Egyes vagyongazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 

  13. napirend

  Előterjesztés a törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2017. évi programjainak támogatásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  14. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  15. napirend

  Előterjesztés nyári táborok, erdei iskolák, nyári sporttáborok 2017. évi támogatásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

 • 16. napirend
 • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozóan

 • 17. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 • 18. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • 19. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 20. napirend
 • "Ezerjó" Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodásról

 • 21. napirend
 • Vagyonkezelési szerződés megkötése

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Város közvilágítás-korszerűsítésének finanszírozásáról

 • 2. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

 • 3. napirend
 • Személy- és tehergépjármű forgalomfigyelő rendszer kialakítása Törökszentmiklós Város területén

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 4. napirend
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról – intézményi térítési díj megállapítása Törökszentmiklós Város Bölcsődéjében

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő óvodai jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotásáról

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

  8. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2016. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2017. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

  9. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a 2017. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

  10. napirend

  Előterjesztés 2016. évi nyári tábori, erdei iskolai és sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2017. évi nyári tábori, erdei iskolai és sporttábori támogatások kiírásáról

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó Etikai Szabályzatról

 • 12. napirend
 • Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ könyvtárhasználati szabályzatáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Törökszentmiklós” című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv módosításáról

 • Meghívó
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évre vonatkozó nyári nyitvatartási rendjéről

 • 3. napirend
 • A gyermekétkeztetés térítési díjairól Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében szóló 1/2015. (II.04.) számú rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

 • 5. napirend
 • A települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 16/1998. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédelmi Alapítvány részére történő ingatlan felajánlásról

  8. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

 • 9. napirend
 • A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervéről

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti üzlethelység bérleti szerződésének meghosszabbítása

 • 11. napirend
 • Bio-hulladék kezelő telep létesítésének feltételeiről, beruházási, üzemeltetési költségeiről

 • 12. napirend
 • Helyi rádió-műsor feladat ellátásáról szóló szerződés módosításáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés Rádió Horizont Kft. ügyvezetői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

  15. napirend

  A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 16. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó egyes döntésekről

 • 17. napirend
 • Törökszentmiklós Város közvilágítás-korszerűsítésének megvalósításáról

 • 18. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

  19. napirend

  "Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárútszakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán " projekt esetében 7175/7 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése

 • 20. napirend
 • Előterjesztés Helyi Foglalkoztatási együttműködések projektmenedzsment feladatairól

 • 21. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 105/2005. (VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról

  22. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

  Meghívó

  Oktatási és Kulturális Bizottság Meghívó

  1. napirend

  Törökszentmiklós Város kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

  Meghívó

  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Meghívó

  1. napirend

  A Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

  2. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi illetménykiegészítéséről

  3. napirend

  Előterjesztés "Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Törökszentmiklós" című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv elfogadásáról

  Meghívó

  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó

  Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó

  Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó

  1. napirend

  A Belügyminisztérium által meghirdetett 2017. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

  2. napirend

  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

  3. napirend

  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

  4. napirend

  A helyi iparűzési adóról szóló 24/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

  5. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

  6. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat Alapító okiratainak módosításáról

  7. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 4 szám alatti parkoló és Hunyadi u. 4/a szám alatti ingatlan bérbeadásáról

  8. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 26 szám alatti helyiség bérbeadásáról

  9. napirend

  5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 56/B szám alatt lévő felépítmény bontásáról

  10. napirend

  A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem anyakönyvi esemény díjairól szóló 9/2011. (II.26) önkormányzati rendelet módosítása

  11. napirend

  tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

  12. napirend

  Szintbeli vasúti átjárók üzemeltetési határai

  13. napirend

  Simon Zoltán helyi lakos felajánlása óra állításra

  14. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve

  15. napirend

  Előterjesztés Törvényességi felhívás kapcsán

  16. napirend

  Települési szilárd hulladékszállítás közszolgáltatás közbeszerzési eljárás megindításáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  17. napirend

  Előterjesztés a Szalay Bau Kft-vel kötött szerződések kötelezettségeinek átruházási kérelmeinek elbírálásáról

  18. napirend

  Előterjesztés az iparvágány üzemeltetéséről

  19. napirend

  Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  20. napirend

  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  21. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák téli szünet idejére történő működtetésének szünetelése

  22. napirend

  Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  23. napirend

  Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 108/2005. (VI.23.) Kt. határozat módosításáról  /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  24. napirend

  Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről szóló többször módosított (21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról /derogációs szennyvízprogramhoz kapcsolódó részterületekre/

  25. napirend

  Törökszentmiklós Város az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2000. (X. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  26. napirend

  Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  27. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

  2. napirend

  A közoktatási intézmények működtetésének átadása

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 5. napirend
 • 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2015. december – 2016. november közötti időszakra

 • 7. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • 8. napirend
 • Az Állami Számvevőszék a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló jelentése

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020.

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatával kapcsolatos törvényességi felhívása

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Város részterületeire vonatkozó településrendezési terv módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról 

 • 12. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 13. napirend
 • Megyei Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programhoz történő tulajdonosi nyilatkozat adásáról

 • Testületi meghívó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó
 • Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó
 • 1. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről

 • 3. napirend
 • ATörökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. – 2017. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint a síkosság mentesítési szolgáltatási szerződésről 

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 5. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 6. napirend
 • „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” projekt esetében a 7175/5 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó 7175/10, 7175/10, 7175/11 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése

 • 7. napirend
 • Tanuszoda megvalósítása során az érintett ingatlannal szomszédos telkek használatáról

 • 8. napirend
 • A „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodás módosításáról

  9. napirend

  A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződések módosításáról

  10. napirend

  Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

  11. napirend

  A Claas Hungária Kft. bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

  12. napirend

  Előterjesztés a TDA Kft.-vel kötött Bérleti Szerződés módosításáról (később kerül kiküldésre)

 • 13. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéje "Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzatának" elfogadásáról

 • Testületi meghívó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó
 • Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó
 • 1. napirend KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • A GZR-T-Ö-2016 azonosító számú "Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" tárgyú pályázat benyújtásáról

  3. napirend

  Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről és Szakmai Programjának felülvizsgálatáról

 • 4. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötöt közművelődési megállapodás 2015. évi elszámolásáról és 2016. évi felülvizsgálatáról

  5. napirend

  A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 3. számú módosításáról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 7. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról

 • 8. napirend
 • A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról (A,B)

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 73. szám alatti 4. lakás bérbeadásáról

 • 11. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 112. szám alatti helyiség bérbeadásáról

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 27. szám 2. lakás, 5200 Törökszentmiklós, Pánthy út 32. szám 1. lakás, 5200 Törökszentmiklós, Szent L. út 93/A szám alatti lakások értékesítéséről

 • 13. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Kutas B. u. 2. szám alatti helyiség bérbeadásáról

 • 14. napirend
 • A Választási Bizottságok összetételéről

 • 15. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. (előző nevén: Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.) követelésének beszámítása

  16. napirend

  17. napirend

  18. napirend

  Előterjesztés az "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósításáról, pályázat benyújtásáról

 • 19. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • Meghívó
 • 1. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • A 2016/2017. nevelési évre megállapított óvodai csoportok maximális létszám átlépésének engedélyezése Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézményben

 • 3. napirend
 • Törvényességi felhívás a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

 • 4. napirend
 • Előterjesztés választási bizottságok összetételéről

 • 5. napirend
 • Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázat elbírálásáról

 • 6. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági meghívók
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Beszámoló a 2016. I. félévben befolyt adó összegéről valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

 • 5. napirend
 • Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős - Egézsség Sportpark Programban való részvételről

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós, 2119/12, 2119/17 és 2119/9 helyrajzi számú beépítetlen telkek megvételéről

 • 7. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • 2. napirend
 • A TOP-5.2.1-15 kódszámú "A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című projekt benyújtásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásáról, előkészítő tevékenységéről

 • 5. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós - Surjány Kőrisfa u. 10 szám alatti ingatlan megvételéről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számáról Törökszentmiklósi VÁrosi Óvodai Intézményben

 • 2. napirend
 • Beszámoló az önkormányzati beruházások időszakos helyzetéről

 • 3. napirend
 • Előterjesztés "Tiszta udvar, rendes ház 2016. év" nyertes pályázói

 • 4. napirend
 • Előterjesztés pályázat igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés a 213/2015. (VIII.28.) Kt. számú határozat kiegészítése

 • 6. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Táncics M. út 4. szám alatti 11.12 számú üzlethelység bérleti szerződés hosszabbítása

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Tácsics M. u. 4. 24. helyiség bérlőjének Mediaworks Regionális Kiadó Kft. szerződés módosításáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről

 • 10. napirend
 • Törvényességi javaslat a méltatlansági ügyekben való döntéshozatal tekintetében

 • Meghívó
 • Bizottsági meghívók

 • 1. napirend
 • Előterjesztés a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping területén a TOP-3.2.2-15 pályázat felhívás keretében

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési hely közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01) számú rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú pályázat benyújtásának hozzájárulásáról a Törökszentmiklósi Református Egyházközség részére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 122. sz. ingatlan részleges bontásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

  2. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Bölcsődéje felvételi rendjéről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

  4. napirend

  Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 8 szám alatti Lukács Mozgó bérbeadásáról

  5. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

  6. napirend

  Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

  7. napirend

  Tájékoztató a Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. gazdálkodásáról

  8. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Széchenyi út 112. szám 3. lépcsőház 3. emelet 10. ajtó alatti lakás nyílászáró cseréjének bérbeszámításáról

  10. napirend

  Előterjesztés településrendezési eszközök- több részterületet érintő városfejlesztési célok megvalósítása- módosításáról

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a helyi közlekedési közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról, szükség szerinti pályázat kiírásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által 2015. évben lefolytatott közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

  14. napirend

  Előterjesztés kézilabda munkacsarnok építési helyszín kijelöléséről

  15. napirend

  Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról (VP-6-7.4.1.1-16)

 • 16. napirend
 • Tájékoztató a Törökszentmiklósi Térségi Víz- Csatornamű Kft. (jelenlegi neve: Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.) sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt ismeretlen elkövető ellen folytatott büntetőeljárás lefolytatásáról

 • 17. napirend
 • Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  18. napirend

  Előterjesztés Táncsics M. út 4. szám alatti ingatlan bérlő kijelöléséről

 • 19. napirend
 • Előterjesztés a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakításáról, regisztációjáról

 • 20. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 2/a szám alatti üzlethelység bérbeadásáról szóló határozat módosításáról

 • 21. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, 9103/21 helyrajzi számú "kivetett telephely" megnevezésű ingatlan adásvételéről történő elállásról

 • Meghívó
 • Együttes Bizottsági meghívó
 • 1. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának és költségtérítésének megálapításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő, a támogatott műfüves pálya megvalósítására, karbantartására irányuló együttműködési megállapodásról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés az Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet radiológiai vizsgálatának további működéséhez szükséges fejlesztés önkormányzati támogatásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről

  2. napirend

  Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség szolnoki Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről

  3. napirend

  Tájékoztató a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről

 • 4. napirend
 • Tájékoztató a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről

  5. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának és eredmény kimutatásának jóváhagyására

  6. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

  7. napirend

  Beszámoló a 2015. évi könyvvizsgálói tevékenységről

  8. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Együttműködési megállapodásról

  10. napirend

  A Törökszentmiklósi Logisztikai Kft 2016.évi Egyesülési záró beszámolójának jóváhagyásáról

  11. napirend

  A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2015.évi Egyszerűsített Éves beszámolójának jóváhagyásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés az idegenforgalmi adó, mint helyi adó bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklós város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló 9/2002.(VI.28.) számú rendelet módosításáról

 • 14. napirend
 • Beszámoló a közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről

 • 15. napirend
 • Beszámoló a mezei őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről

  16. napirend

  Előterjesztés a 3. számú gyermekorvosi körzet finanszírozásának önkormányzati kiegészítéséről

  17. napirend

  Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

  18. napirend

  Előterjesztés a „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 • 19. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Toldi utca 8. szám alatti lakás bérlő kijelöléséről

  20. napirend

  Előterjesztés a Városi Strandfürdő gyógyhellyé minősítéséről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi „Cserhaj” Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai Programjának elfogadásáról

  2. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2016.évi üzleti tervének jóváhagyásáról

  3. napirend

  Tájékoztató a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2016. évi díjairól  

  5. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a 2016/2017. gondozási évben a bölcsődékben fizetendő intézményi térítési díjról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Bölcsődéje „Szervezeti és Működési Szabályzatának” elfogadásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés 5200 Törökszentmiklós, Széchenyi út 112. szám 3. lépcsőház 3. emelet 10. ajtó alatti lakás nyílászáró cseréjének bérbeszámításáról

 • 10. napirend
 • Előterjesztés „Tiszta udvar, rendes ház … év” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 37/2015. (XII.18.) számú rendelet módosításáról

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2016. évi programjainak pályázati támogatásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés nyári táborok, erdei iskolák, nyári sporttáborok 2016. évi támogatásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

  14. napirend

  Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló 9/2002.(VI.28.) számú rendelet módosításáról

  16. napirend

  Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (A közszolgáltatási szerződés szolgáltatóval való leegyeztetése miatt később kerül feltöltésre)

  17. napirend

  Előterjesztés az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, igazgatói pályázatának elbírálásáról

 • 18. napirend
 • Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  19. napirend

  Előterjesztés 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

 • 20. napirend
 • Előterjesztés „Törökszentmiklós város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” című projekt megvalósításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirendi pont
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a vásár és piac működési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Önkormányzati gazdaságélénkítési program elindításáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós Kossuth tér 6. sz. I. emelet 12m2 területű iroda bérbeadásáról

  4. napirend

  Előterjesztés a helyi rádió-műsor feladat ellátásáról szóló szerződés módosításáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet alapító okiratának módosításáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ igazgatói pályázatának kiírásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratának módosításáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről

  10. napirend

  TDA Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

 • 11. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítéséről

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

  3. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint alperes és az ERRO 96. Kft. „f.a.”, mint felperes között lezárult perből származó kötelezettség teljesítéséről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 131. 1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása bérlő kijelöléséről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Önkormányzati gazdaságélénkítési program elindításáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a 10/2015. (V.01.) számú települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról

  4. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés „Tiszta udvar rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

  7. napirend

  Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

 • 10. napirend
 • Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés meghosszabbításáról

  11. napirend

  Előterjesztés a volt OTP épület és a jelenlegi SPAR épület közötti fasor helyi védetté nyilvánításának vizsgálatáról

  12. napirend

  Éves tájékoztató a Logisztika Kft. telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 13. napirend
 • Előterjesztés Igazgatási szünet elrendeléséről

  14. napirend

  Előterjesztés a Cafeteria szabályzattal kapcsolatos döntés meghozataláról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés a TDA Kft.-vel kötött Bérleti Szerződés módosításáról

  16. napirend

  Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 24/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel való összhang biztosítása érdekében

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés a Vásártartás üzleti tervéről

  2. napirend

  Vagyonmérlegek, vagyonleltárak, egyesülési szerződés és a jogutód társaság létesítő okiratának előterjesztése a törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásához

  3. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

  4. napirend

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 5. napirend
 • Előterjesztés pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2014. december – 2015. november közötti időszakra

  7. napirend

  Előterjesztés tűzoltó gépkocsi használatba adásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a 229/2015. (IX.24.) K.t. számú határozat módosításáról

  9. napirend

  Előterjesztés M4 autópálya Fegyvernek-Püspökladány engedélyezési terv tulajdonosi hozzájárulás, lehatárolási terv jóváhagyása

  10. napirend

  Előterjesztés a tanuszoda létesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 • 11. napirend
 • Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint alperes és a Polár-Húsz Kft., mint felperes között lezárult perből származó kötelezettség teljesítéséről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Vagyonmérlegek, Vagyon leltárak ügyében szükséges döntés meghozataláról a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat könyveinek ütközése kapcsán

 • 2. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

 • 2. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. – 2016. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint a síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklós városi strandfürdő és kemping 2015. évben tervezett csoportos gyógymedence használat bevezetésére 2015. november 01. - 2016. április 30. között

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

  6. napirend

  Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 14/2015. (V.29.) rendelet módosításáról

  7. napirend

  Előterjesztés faegyedek helyi védetté nyilvánításáról

  8. napirend

  Előterjesztés a 19/2010. (X.19.) számú Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és Törökszentmiklós Városi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

  9. napirend

  Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  10. napirend

  Előterjesztés a menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozóan

  11. napirend

  Előterjesztés a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatására irányuló pályázat benyújtásáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének és a Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet igazgatói pályázatainak kiírásáról

  13. napirend

  Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötéséről

 • 14. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat alapító okiratának módosításáról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés a felújított 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 14. szám 1-es, 2-es és 3-as, valamint a Nefelejcs utca 15. szám 1-es és 2.-es önkormányzati bérlakások bérlő kijelöléséről

  16. napirend

  Előterjesztés Vagyonmérlegek és Vagyon leltárak elfogadásáról a Törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásához

 • 17. napirend
 • Előterjesztés TM. GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

  18. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 21/2005. (VI. 24.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról, Batthyányi u. 8211; Pánthy E. u. 8211; Szemere B. u. 8211; Almásy út által határolt tömb övezeti besorolásáról

  19. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 108/2005. (VI. 23.) Kt. határozat módosításáról, Batthyányi u. – Pánthy E. u. – Szemere B. u. – Almásy út által határolt tömb övezeti besorolásáról

  20. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

 • 21. napirend
 • Előterjesztés a vásárok és piacok fenntartásáról szóló rendelet megalkotásáról 

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Közmeghallgatás

  2. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről

  3. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének és Óvodai Intézményének 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységéről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés iskolai védőnők által ellátott intézmények módosításáról

  5. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

  6. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a Római Katolikus Templom ikertornyai felújításának önkormányzati támogatásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 16/1998. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

 • 10. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa alapító okiratának módosításáról  

 • 11. napirend
 • Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról ( A, B )

 • 12. napirend
 • Előterjesztés a Kommunális Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés filmforgatási célú közterület használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés műfüves pálya építéséről a Városi Sporttelepen

 • 15. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  16. napirend

  Előterjesztés a Fenntartható Településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben) - Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia jóváhagyásáról

 • 17. napirend
 • Előterjesztés Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó támogatási igény benyújtásáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Ipar út 2. szám alatti Inkubátorház 2-es és 3-as számú műhelyét bérlő Molnár Istvánné egyéni vállalkozó bérlő státuszának megváltoztatására

  3. napirend

  Előterjesztés az Önkormányzat által tartandó Törökszentmiklósi Országos Állat- és Kirakodóvásár megrendezéséről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Megállapodás a Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. (előző néven: Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.) bérleti díjból fakadó tartozásának átütemezéséről

 • 2. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés  a költségvetés módosítását megalapozó kötelezettségvállalásokról

  4. napirend

  Előterjesztés a 189/2015. (VII.320.) Kt. számú határozat visszavonásáról és egyben ismételt ajánlat elfogadásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő strand belépő díjainak módosításáról

  4. napirend

  Előterjesztés az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2014. évi elszámolásáról és 2015. évi felülvizsgálatáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

  6. napirend

  A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának végleges felosztásáról

 • 7. napirend
 • Beszámoló a 2015. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Dr. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikóval, mint a törökszentmiklósi tankönyvcsalád társszerzőjével szemben fennálló per megegyezéssel való megszüntetése tárgyában

  9. napirend

  Előterjesztés az Ivoflex Ingatlanhasznosító Kft. kérelméről

 • 10. napirend
 • Közvilágítás korszerűsítése szükség szerinti bővítése LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő finanszírozással

  11. napirend

  Előterjesztés csoportos önkormányzati energia közbeszerzési eljáráson való részvételről

  12. napirend

  Előterjesztés 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére

 • 15. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  16. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Logisztika Kft. 2015. évi üzleti tervének módosításáról

 • 17. napirend
 • Tájékoztatás a Törökszentmiklós Térségi Víz - Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságnál ügyvezető váltás és egyéb működés kapcsán felmerült rendellenességekről

 • 18. napirend
 • Előterjesztés pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

  19. napirend

  Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrész értékesítéséről

 • 20. napirend
 • Előterjesztés Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról

 • 21. napirend
 • Előterjesztés a 73/ 2015. (III. 26.) K.t. számú határozat módosításáról

 • 22. napirend
 • Előterjesztés a TDA Kft.-vel kötött Bérleti Szerződés módosításáról és a TDA Kft-nek nyújtandó fizetési moratórium megállapításáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés az Építményadóra vonatkozó 36/2011.  (XII.24.) számú  önkormányzati rendelet törvényességi felülvizsgálata

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01.) számú rendelet jogszabályváltozásból eredő módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

  4. napirend

  Előterjesztés a 2015/2016. nevelési évben indítható csoportok számáról Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézményben

  5. napirend

  Előterjesztés a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájában indítandó néptánc és modern tánc tanszakok hozzájárulásáról

  6. napirend

  Előterjesztés a Tiszementi Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

  7. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós város bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  8. napirend

  Előterjesztés a 2015. március 26-án és március 30-án meghozott a Sport Egyesületek támogatásáról szóló döntések felülvizsgálatáról, törvényességi felügyeleti vizsgálatról

 • 9. napirend
 • Törvényességi felhívás Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott zárt és nyílt ülésének jegyzőkönyvére, valamint az üléseken hozott döntésekre

  10. napirend

  Beszámoló az önkormányzati beruházások időszakos helyzetéről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Törökszentmiklós Város Önkormányzatának a helyi sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység önkormányzati támogatásáról szóló 40/2004. (XII.3.) számú önkormányzati rendelet törvényességi felülvizsgálata

  2. napirend

  Előterjesztés a „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozóan

  4. napirend

  Előterjesztés ügyvédi megbízás Quaestor-ral szembeni veszteség kivizsgálására (az előterjesztés később kerül feltöltésre)

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelet megalkotásáról 

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról

  5. napirend

  Előterjesztés A Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület, a Kézműves Örökség Egyesület, a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület és a Kapocs a Mozgássérültekért Alapítvány számára nyújtott pályázati önerő támogatásáról

  6. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító okiratainak módosításáról (az előterjesztés zárt ülésen került megtárgyalásra)

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a TM. GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetői megbízatásairól és ügyvezetői pályázatok kiírásáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a TM. GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

  10. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 108/2005. (VI. 23.) Kt. határozat módosításáról

  11. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról – valamint Szabályozási Tervéről – szóló többször módosított 21/2005. (VI. 24.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött strandüzemeltetési szerződés  módosításáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

 • Meghívó
 • 1. napirend
 • Előterjesztés pályázati igény benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására

 • 2. napirend
 • KÖZMEGHALLGATÁS

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend

  Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

  3. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

  4. napirend

  Előterjesztés magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2010. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet törvényességi felülvizsgálata

  5. napirend

  Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2002. (XII.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet alkotásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

  6. napirend

  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2002. (XII.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet alkotásáról

  7. napirend

  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 • 8. napirend
 • Törökszentmiklós Város kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011 (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 9. napirend
 • Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a strandfürdő 2015. évi működésének feltételeiről, a 2015. évi strand és kemping díjak módosításáról

  11. napirend

  Tájékoztató a Kertész utcai kisbolt, kisposta működéséről

 • 12. napirend
 • Előterjesztés pályázat benyújtására a települési önkormányzatok működő képességének megőrzésére szolgáló támogatás igénylésére, valamint rendkívüli szociális támogatás igénylésére

 • 13. napirend
 • Előterjesztés nyári táborok, erdei iskolák, nyári sporttáborok 2015. évi támogatásáról

  14. napirend

  Előterjesztés jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulásról

  15. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub eseti támogatásáról

  16. napirend

  Előterjesztés Kutas Bálint szobor önkormányzati támogatásáról

  17. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról

  18. napirend

  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

 • 19. napirend
 • Előterjesztés pályázati igény benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

 • 20. napirend
 • Előterjesztés a Quaestor Zrt. öncsődjével kapcsolatos belső vizsgálatról 

  21. napirend

  Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló rendelet módosításáról  Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében

  2. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi munkatervének módosítására

  3. napirend

  Előterjesztés a Tm. Logisztikai Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására

 • 5. napirend
 • Előterjesztés az 5. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat által 2015. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról

  7. napirend

  Előterjesztés „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” (Jókai út – Szolnoki út között) projekt esetében a 4047/5 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről

 • 8. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. utca 14. , Szivárvány út 2., és Nefelejcs út 15. szám alatt lévő szociális bérlakások felújítás időtartamára cserelakások bérlő kijelöléséről

 • 9. napirend
 • Előterjesztés Tisza Takarékszövetkezet bérbeszámítási kérelméről

 • 10. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós térségi Víz - Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságnál a könyvvizsgálatért felelős személy változásáról

 • 11. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. felügyelő bizottságát érintő egyes kérdésekről

  12. napirend

  Előterjesztés a törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2015. évi programjainak pályázati támogatásáról

  13. napirend

  Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

  14. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város részterületére vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás során beérkezett véleményekről, partnerségi egyeztetés lezárásáról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

 • 16. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

 • 17. napirend
 • Előterjesztés Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez kezességvállalás biztosításáról

 • Meghívó
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a kárpátaljai Nevetlenfalu, az erdélyi Szék községek és Törökszentmiklós városa között létrejövő testvérvárosi szerződésekről

 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2014. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2015. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál könyvvizsgálatért felelős személy változásáról

 • Meghívó
 • 1. napirendi pont
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő óvodai jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan

 • Meghívó
 • 1. napirend

  Előterjesztés tűzoltó autó átadásáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 27/2006. (XI.24.) rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés térítési díj felülvizsgálatáról

  4. napirend

  Előterjesztés Törökszentmiklós Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjáról (Local Agenda 21.)

 • 5. napirend
 • Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött feladatellátási megállapodás felülvizsgálatáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervéről

  8. napirend

  Előterjesztés helyi televízió szolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a városi Trianon-emlékmű felállításának lehetőségéről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós városi strandfürdő díjainak módosítására

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 • 3. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérletéről