TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Testületi ülések

  • Jegyzőkönyv
  • Meghívó
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2018. évi  mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

  • 2. napirend
  • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

  • 3. napirend
  • A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város  településszerkezeti tervének (2019/1 sz.) módosításáról 

  • 4. napirend
  • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2005. (VI.24.) sz. Önkormányzati rendelet (2019/1 sz.) módosításáról