TÖRÖKSZENTMIKLÓS

menü
06 56 590-420

MÁV Zrt. vegyszeres gyomirtási munkák

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztálya tájékoztatja a lakosokat, hogy a 2018. április 4. – 2018.június 1. közötti időszakban, vegyszeres gyomirtási munkát végez a Debreceni Igazgatóság területén. A vegyszeres gyomirtás kizárólag a vágányhálózatot (vasúti töltést) érinti, annak környezetét a tevékenység nem terheli.

ELOLVASOM

Hirdetmény

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29-én (csütörtök) 15 órai kezdettel tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

ELOLVASOM

Hirdetmény

Kormányablakok és okmányirodák ügyfélfogadási rendje 2018. április 6. (péntek) és április 8. (vasárnap) között a választáson való részvételi lehetőség biztosítása érdekében. További információ az elolvasom gombra kattintva található.

ELOLVASOM

Tiszta udvar, rendes ház

Az elmúlt évben hirdette meg másodszor önkormányzatunk a „Tiszta udvar, rendes ház„ elismerő címet azzal a szándékkal, hogy ösztönözze a lakosságot, a vállalkozásokat, intézményeket a környezetük szebbé, rendezettebbé tételére. Tavaly 6 magánszemély pályázott. Az ünnepélyes átadásra pedig a Szentmiklósi Napon került sor. Idén hasonló feltételekkel került kiírásra a pályázat. Éljenek a lehetőséggel legyenek büszkék a szép környezetükre.

ELOLVASOM

Általános iskolai beiratkozások rendje

A szülő köteles a tanköteles korba lépő ( 2012. augusztus 31-ig született ) gyermekét a lakóhelye szerint illetékes  vagy a választott iskola első évfolyamára 2018. április 12-13-án  8-19 óra között beíratni. A beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

ELOLVASOM

Ünnepi megemlékezés a Kossuth téren

Ma is példát vehetünk arról a nemzeti összefogásról, bátorságról, amit a szabadságharc hősei tanúsítottak szerte a Kárpát -medencében, amit követendő példaként hagytak ránk örökül. 1848. március 15-e a polgári Magyarország születésének napja - említette beszédében Markót Imre polgármester. A szabadságharc is bizonyítja, hogy mi magyarok képesek vagyunk hitet adni a világnak az újrakezdéshez, a továbblépéshez.

ELOLVASOM

Fáklyás felvonulás

Szép hagyományt teremtettünk 2000. március 14-én, amikor a közadakozásból elkészült Petőfi szobortól fáklyás menet indult a Kossuth szoborig. Ma sincs ez másként. Évről-évre 18.48 perckor Petőfitől indul a menet a Kossuth szoborhoz, ahol idén Bojtos Gábor főlevéltáros idézte fel beszédében a korabeli eseményeket. Szólt a márciusi ünnepek Törökszentmiklósi vonatkozásairól is.

ELOLVASOM

Vécsey emléktábla koszorúzása

Immáron 11 éve minden évben fejet hajtunk a vértanúhalált halt tábornokunk emléke előtt. 2009-ben a Városvédő és Szépítő Egyesület az egykori Fehérló fogadó falán (mai Ibolya cukrászda) helyezte el azt az emléktáblát, amellyel megörökítette gróf Vécsey Károly tábornok emlékét, hiszen innen indult az 1849. március 5-i szolnoki csatába. A Hunyadis diákok valamint a Napfény, a Tulipánkert és a Nyitnikék Tagóvoda csoportjai idézték fel az eseményeket.

ELOLVASOM

A szalagház épülete is őrzi a nemzet atyjának emlékét

A Kossuth L. u. 127 szám alatti emléktábla szintén arról tanúskodik, hogy 1849. március 14-én e helyen lévő házban volt a szállása Kossuth Lajosnak. Nem véletlen, hogy ez az utca a nevével is jelzi tiszteletünket. A Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey F. Általános Iskola diákjai, az Aranyalma valamint a Százszorszép Tagóvoda növendékei műsorral tisztelegtek a magyar szabadságharc szellemi vezére, a nagyszerű államférfi előtt.

ELOLVASOM

Kossuth Lajos tiszteletének adóztunk

A város óvodásai minden évben ellátogatnak a Kossuth L. u. 48 szám alatti ház falán elhelyezett emléktáblához. A táblát a 48-as események 100 éves évfordulója alkalmából kegyelettel örökítette meg Törökszentmiklós lakossága. Büszkék vagyunk arra, hogy Kossuth Lajos itt szállt meg 1848 márciusában, majd folytatta útját Debrecen felé. Az Aranykapu és a Napraforgó Tagóvoda csoportjai kedves műsorukkal emlékeztek az emléktáblánál.

ELOLVASOM