TÖRÖKSZENTMIKLÓS

menü
06 56 590-420

2017. évi Határozatok

111/2017. (IV.27.) Képviselővel szembeni méltatlansági eljárás megszüntetéséről

ELOLVASOM

110/2017. (IV.27.) Képviselő döntéshozatalból való kizárásáról

ELOLVASOM

109/2017. (IV.27.) Az Önkormányzat részére szociális tűzifa igényléséről

ELOLVASOM

108/2017. (IV.27.) A 2017. március 31. napjáig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

ELOLVASOM

107/2017. (IV.27.) A Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal működési struktúrájának átszervezéséről szóló beszámoló elfogadásáról

ELOLVASOM

106/2017. (IV.27.) Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központban megvalósítandó szakmai tevékenységről

ELOLVASOM

105/2017. (IV.27.) Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakításáról

ELOLVASOM

104/2017. (IV.27.) Támogatási kérelem benyújtásáról a EFOP-2.2.19-17 „Járó beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”támogatási konstrukcióra

ELOLVASOM

103/2017. (IV.27.) Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztéséről

ELOLVASOM

102/2017. (IV.27.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

ELOLVASOM

101/2017. (IV.27.) Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

ELOLVASOM

100/2017. (IV.27.) A „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról

ELOLVASOM

99/2017. (IV.27.) Az önkormányzat által 2016. évben lefolytatott közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról

ELOLVASOM

98/2017. (IV.27.) Az 5200 Törökszentmiklós, Bacsó B. utca 10. szám alatti ingatlan felajánlásról

ELOLVASOM

97/2017. (IV.27.) A mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

ELOLVASOM

96/2017. (IV.27.) A közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

ELOLVASOM

95/2017. (IV.27.) Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése

ELOLVASOM

94/2017. (IV.27.) Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése

ELOLVASOM

93/2017. (IV.27.) TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolójáról

ELOLVASOM

92/2017. (IV.27.) A Rádió Horizont Kft. 2017 évi üzleti tervének jóváhagyásáról

ELOLVASOM