TÖRÖKSZENTMIKLÓS

menü
06 56 590-420

2016. évi Határozatok

310/2016. (XII.21.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

ELOLVASOM

309/2016. (XII.21.) Alapítói döntések Rádió Horizont Kft. alapító okirata kapcsán

ELOLVASOM

308/2016. (XII.21.) Alapítói döntések Rádió Horizont Kft. kapcsán

ELOLVASOM

307/2016. (XII.21.) Rádió Horizont Kft. felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

ELOLVASOM

306/2016. (XII.21.) Rádió Horizont Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséről

ELOLVASOM

305/2016. (XII.21.) A Rádió Horizont Kft. megvásárlásával kapcsolatos döntések

ELOLVASOM

304/2016. (XII.21.) Napirend elfogadásáról

ELOLVASOM

303/2016. (XII.15.) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

ELOLVASOM

302/2016. (XII.15.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről

ELOLVASOM

301/2016. (XII.15.) A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós város településszerkezeti tervének módosításáról

ELOLVASOM

300/2016. (XII.15.) Törökszentmiklós Város Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

ELOLVASOM

299/2016. (XII.15.) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák téli szünet időszaka alatt történő zárva tartásáról

ELOLVASOM

298/2016. (XII.15.) A 2016. december 01. napjáig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

ELOLVASOM

297/2016. (XII.15.) Az iparvágány üzemeltetéséről

ELOLVASOM

296/2016. (XII.15.) A „Törökszentmiklósi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt építési szerződésének átruházása

ELOLVASOM

295/2016. (XII.15.) A „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” című projekt építési szerződésének átruházása

ELOLVASOM

294/2016. (XII.15.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának törvényességi felhívásában foglaltak megtárgyalásáról

ELOLVASOM

293/2016. (XII.15.) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről

ELOLVASOM

292/2016. (XII.15.) Napirend elnapolásáról

ELOLVASOM

291/2016. (XII.15.) Pánthy úti aluljáró és a vasútállomás üzemeltetési határai

ELOLVASOM