TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Általános iskolai beiratkozások rendje

2019-03-08 12:58

Általános iskolai beiratkozások rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50 §(7) bek.  alapján a JNSZ Megyei Kormányhivatal a mellékelt hirdetményben szereplő időpontokban határozta meg a 2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás rendjét.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő ( 2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára  2019. április 11 - 12-én  8-19 óra között beíratni.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

·        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

·        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

A szülő 2019. áprilistól már választhatja a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztrációt követően.

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül állami fenntartású iskola esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz, nem állami fenntartású intézmény esetében az intézmény fenntartójához.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a gyermeket kellő időben nem íratja be az iskolába, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, oktatásban részt vegyen, szabálysértést követ el.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazó tájékoztató és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján,

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato

a Polgármesteri Hivatalban és az általános iskolákban.